+

BIM jako akronim. Definicja BIM. Rozwinięcie skrótu.