Świadectwo energetyczne. Podstawowe pojęcia.

0 Shares
0
0
0
0

W Unii Europejskiej o świadectwach energetycznych mówi się już od 2002 w związku z dyrektywą 2002/91/WE w której świadectwa energetyczne mają być uregulowane prawnie przez każde z państw. W Polsce dyrektywa ta została zastosowana już w 2008 roku, ale nie istniały silne bodźce do praktycznego jej zastosowania na szeroką skalę. Zmieniło się to w 28.04.2023 roku.

Cel / idea świadectw energetycznych

Idea samych świadectw jest oczywiście związana z ochroną klimatu. Około 40% zapotrzebowania na energię w Polsce jest zużywane przez budynki. Idea świadectw ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na ten temat. Świadectwa mają stać się bodźcem do oszczędności w zużyciu energii w skali globalnej jak i na skalę indywidualnych gospodarstw. Bez określenia stanu obecnego, nie jesteśmy w stanie prognozować co przed nami, celem jest oczywiście redukcja emisji. To tyle jeśli chodzi o górnolotną ideę.

swiadectwa energetyczne makieta panele sloneczne ekologiczna energia

Dla osób indywidualnych, które chcą otrzymać świadectwo najważniejsze jest po prostu “załatwienie” świadectwa i być może nikt z własnej woli go nie zleci dla samej idei walki ze zmianami klimatycznymi . Dlatego świadectwa stały się elementem obowiązkowym innych czynności obywatela takich jak np. sprzedaż mieszkania czy ubieganie się o dofinansowanie lub w przypadku najmu.

Szkoda, że świadectwa odbierane są jako uciążliwa formalność, gdyż prawidłowo wykonane świadectwo energetyczne może być autentycznym bodźcem do obniżenia kosztów eksploatacji i w konsekwencji zwiększenia wartości rynkowej budynku. Ma na to wpływ wiele czynników ale o tym w osobnym wpisie.

Świadectwo energetyczne definicja

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (w skrócie nazywane świadectwem energetycznym a czasem certyfikatem energetycznym lub paszportem energetycznym budynku) jest to dokument zawierający podstawowe dane i wskaźniki zużycia energii określające poziom jakości energetycznej budynku lub jego części.

fragment książki, Maciej Robakiewicz, “Świadectwa Energetyczne budynków zastosowanie – wymagania -metody wykonania”, wyd. Polcen 2023

Co znajduje się w świadectwie energetycznym. Rodzaje energii.

Każdy intuicyjnie i praktycznie płacąc rachunki rozumie jaki rodzaj energii jest zużywany przez typowy budynek co obrazuje również grafika poniżej. Mamy więc energie potrzebną na:

  • ogrzewanie i wentylacje
  • ciepłą wodę użytkową
  • chłodzenie (w niektórych budynkach)
  • oświetlenie (*uwzględniane w świadectwach dla budynków innych niż mieszkalne)
energia zużywana przez budynek i obliczana przy świadectwie energetycznym

Energia użytkowa. Energia końcowa. Energia pierwotna.

Dodatkowo dochodzi nam pojęcie zapotrzebowania na energię. Możemy wyróżnić 3 kategorie energii które składają się bezpośrednio na wskaźniki widoczne na gotowym świadectwie:

  • energia użytkowa (EU) – to co zużyjemy bezpośrednio w budynku. Układ wyidealizowany zamknięty bez analizy czynników zewnętrznych.
  • energia końcowa (EK) – dostarczona do budynku uwzględniająca straty na przesyle. Za tą energię płacimy rachunki.
  • energia pierwotna (EP) – energia zawarta w surowacach (np. paliwach stałych) z których produkowana jest energia. Uwzględniona jest również energia potrzebna przy jej wytworzeniu i przesyle. Np. dostarczenie węgla do budynku wymaga paliwa do samochodu dostawczego. Wcześniej węgiel jest wydobywany przez kopalnie, która również zużywa dużo energii na systemy wydobywcze itp.
energia użytkowa energia pierwotna energia końcowa grafika

Z perspektywy końcowej oceny wystawionej na świadectwie brana jest pod uwagę Energia Pierwotna odniesiona do wartości referencyjnych, które różnią się w zależności od typu budynku. Na świadectwie zobrazowane jest to w formie kolorowego suwaka w gradiencie od zielonego do czerwonego.

*Być może ocena za pomocą suwaka zostanie niebawem zastąpiona klasami energetycznymi podobnymi jak przy sprzętach AGD np. A+, B, C itd.

wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną suwak
przykładowy suwak.

Wzór / szablon świadectwa energetycznego

Wzór świadectwa energetycznego można znaleźć na stronach rządowych (tutaj) . Możecie go również pobrać w formacie PDF poniżej.

0 Shares