pomieszczenia w revit+

Revit jak usunąć pomieszczenie. Video + wskazówki