RevitPrzegląd opcji przy import AutoCAD – Revit

Aby w pełni korzystać ze współpracy między różnymi branżami musimy korzystać z funkcji importu i linkowania plików. Często opcje te są ignorowane a proces importu sprowadza się do kliknięcia przycisku "Open". W tym wpisie prześledzimy dane nam przez program funkcje importu i linkowania dostępne w oknie wyboru pliku.