bim i cad porównanie

BIM vs CAD porównanie. Przewaga technologii BIM nad CAD.

0 Shares
0
0
0
0
7
Proces adopcji technologii BIM i CAD na przestrzeni lat

Większość zmian technologicznych takich jak telefon, kolej, komputer potrzebuje zmiany generacji od wynalezienia do akceptacji w społeczeństwie. CAD potrzebował około 15 lat aby zastąpić odręczne rysowanie. BIM według szacunków jest zmianą, która zajdzie dwa razy szybciej.

Co takiego ma w sobie BIM czego nie ma CAD, że tak dynamicznie zmienia oblicze budownictwa? Postaram się to przedstawić w formie tabeli porównawczej.

CAD BIM
Każdy rysunek rysowany jest oddzielnie. Nie istnieje bezpośrednie powiązanie widoków rysunku. Zmiany w jednym widoku muszą być ręcznie aktualizowane w pozostałych. Cykl nanoszenia zmian jest więc uciążliwy i trwa długo Widoki są generowane na bazie wcześniej zbudowanego modelu. Istnieje zależność między rysunkami, zmiany np. w planie automatycznie aktualizują widok elewacji, przekroju itd.
Rysunek to składowa linii 2D, które później są interpretowane jako obiekty. Budynek to składowa inteligentnych obiektów 3D. Widoki 2D to “produkt uboczny” modelu. Np. ściana to nie tylko 2 równoległe linie, ale obiekt zbudowany z warstw i materiałów o określonych właściwościach.
Cechy obiektów są przypisywane na bieżąco przez projektanta, który w sposób umowny (symboliczny) określa ich przeznaczenie. Obiekt jest inteligentny, tzn. posiada wbudowane właściwości, które dostosowują się do otoczenia. Np. okno wie, że może być w stawione w ścianie i że musi wyciąć w niej otwór. Projektant korzysta z gotowych obiektów, musi być świadomy zależności panujących między nimi.
Opisy, np. etykiety są głównym nośnikiem informacji. BIM opiera się na parametrach i to one informują nas o właściwościach danego obiektu, i na ich podstawie generowane są opisy.
W platformie 2D istnieją przerwy w informacji, które są subiektywne w interpretacji. Można przedstawić rzeczywistość w 3D, ale nie jest to nigdy odwzorowanie pełne. Odwzorowanie pełne następuje w momencie zakończenia budowy. Dokładny model w pełni odzwierciedla budynek rzeczywisty, przed jego wybudowaniem. Interpretacja modelu jest jednoznaczna.
Proces tworzenia dokumentacji przebiega liniowo. Dokumentacja jest przekazywana od branży do branży, które pracują niezależnie od siebie Wszystkie branże od początku mają dostęp do modelu i wspólnie budują go wzbogacając o własne treści. Mogą również tworzyć samodzielne modele ściśle związane z modelem głównym (poprzez linki), które w końcowej fazie zostają zintegrowane w jeden model.
bim i cad porównanie
Porównanie BIM i CAD na schemacie. Dokumentacja w BIM jest generowana na podstawie modelu. W CAD wszystkie rysunki są niezależne, nie powiązane ze sobą za pomocą spójnej bazy danych jaką jest model.
0 Shares
2 comments
  1. To nie jest takie proste. Tak przedstawione porównanie jest manipulacją, w zależności od sytuacji wszystkie te cechy, które mają być dowodem na przewagę BIM vs CAD mogą być interpretowane odwrotnie. A już przekonanie że 10 – krotnie większa ilość informacji to remedium na kłopoty – całkowite nieporozumienie.

    1. Nigdzie nie ma stwierdzenia że to remedium na kłopoty. Wręcz przeciwnie, wymaga to większej uwagi i kontroli nad plikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

You May Also Like